STANOVY Občanského sdružení Vestecký puťák, o.s.

 Stanovy našeho sdružení jsou k zde k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Kontakt

Vestecký puťák Vestecký puťák o.s.
Vestec 26, 289 33 Křinec
+420 608 202 815 info@vesteckyputak.cz